Particuliere belasting
Als u een verzoek om een voorlopige teruggaaf wilt indienen voor aftrekposten, of voor een combinatie van heffingskortingen en aftrekposten, kunnen wij dat voor u regelen.

Uiteraard kan Acosti voor u de aangewezen plek zijn voor het maken van uw persoonlijke belastingaangiftes.
Natuurlijk denken wij actief met u mee om maximaal gebruik te maken van alle (belastingaftrek)regelingen zoals die binnen het Nederlandse bestel mogelijk zijn.

Wellicht is het voor u zinvol om in de laatste maanden van het jaar even een afspraak te maken, zodat er nog mogelijkheden zijn om actie te ondernemen met betrekking tot persoonlijke investeringen. Te denken valt hier aan uitgaven als ziektekosten (tandartskosten, hulpmiddelen als brillen e.d.), lijfrentepremies, studiekosten, giften en dergelijke. De meeste biljetten van particulieren moeten voor 1 april van het jaar volgend op het aangiftejaar worden ingediend. Wij zullen er dan ook voor zorgen dat een en ander tijdig bij de Belastingdienst wordt aangeleverd. Indien deze datum niet haalbaar is, kunnen wij voor u een verzoek tot uitstel indienen zodat meer tijd beschikbaar is voor het invullen van uw biljet.Financieel advies
Lang niet iedereen is goed in staat om alle persoonlijke financiŽle zaken perfect te plannen. En dat is helemaal niet erg! Wij kunnen u daarin perfect adviseren, rekening houden met maandelijkse lasten, verzekeringen, belastingen en overige verplichtingen. Samen met u bepalen we de maandelijkse ruimte en onderzoeken de speelruimte van uw uitgaven. Een ding staat nu al vast: Uw financiŽle rust zal er enorm door toenemen.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of hier een email naar ons sturen met uw vragen.

 

Vorige pagina

© 2003 Acosti Professional Services, alle rechten voorbehouden.