Laatste update website 16 maart 2022

Acosti Professional Services B.V. is een administratiekantoor aangevuld met onafhankelijke externe deskundigen. Al onze medewerkers hebben veel ervaring in het adviseren van ondernemers in het Midden- en KleinBedrijf. Voornamelijk richten wij ons op MKB-ondernemingen in de Regio Midden Nederland (de provincie Utrecht, Flevoland, Gelderland). Acosti kenmerkt zich door klantgerichtheid, deskundigheid, eerlijkheid en flexibiliteit.

Hoe uitgebreid de dienst is die wij leveren wordt in onderling overleg afgesproken. Zo zijn we instaat een hoogwaardig dienstenpakket aan te bieden dat geheel op uw wensen wordt afgesteld. De kosten worden bepaald door de omvang van de werkzaamheden.


Één aanspreekpunt
Wij zijn van mening, dat alle aspecten binnen uw bedrijfsvoering de juiste aandacht verdienen. Dat is ook de reden waarom wij met één aanspreekpunt per client werken.
Alleen vanuit een helicopterview kan men alle belangrijke aspecten van een onderneming onderscheiden. Dat is naar onze mening de basis om goede, gedegen adviezen te kunnen geven.

Externe dienstverleners
Acosti brengt op alle relevante gebieden de nodige deskundigheid in. Wanneer wij binnen onze eigen organisatie niet over de specifieke deskundigheid beschikken, schakelen wij de hulp van vaste externe dienstverleners in. Ook onze externe dienstverleners zijn daardoor meteen op de hoogte van de situatie binnen uw organisatie.

 

Onafhankelijk en vertrouwd
Omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen wij ons volledig richten op uw belangen. Door uw doelstellingen zo grondig mogelijk te inventariseren, kunnen wij deze, in samenwerking met u, zo optimaal mogelijk realiseren.
Onze aanpak is er op gericht, dat eventueel voor u aanwezige risico's zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarbij wordt het door u beoogde doel niet uit het oog verloren.
Correcte omgang met uw vertrouwelijke informatie is vanzelfsprekend onderdeel van onze aanpak.